Online Bildiri Gönderimi


Bildiri Gönderimi

 • Bildiri özeti son gönderim tarihi 21 Şubat 2020 'dir.
 • Bildiriler sadece sempozyumun internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Faks ve ya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.
 • Bildiri özetlerin tamamı, başlık adı ve yazar adı- soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri özetinde amaç, yöntem, bulgular, tartışma ile en az üç adet anahtar kelime yer almalıdır.
 • Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen bildiriler sözlü bildiri ve poster bildirisi olarak sunulmak üzere kabul edilecektir. Değerlendirme sonuçları e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir.

Poster Bildiri Hazırlama Kuralları

 • Poster bildiriler 70 (en) x 90 (boy) cm boyutlarında olmalı ve bir metre mesafeden okunacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Posterler İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanacaktır.
 • Poster bildiri başlığı en az 2.5 cm büyüklüğünde olmalıdır. Başlığın altında yazarların ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir.
 • Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve saatte, belirtilen yere asılacaktır.
 • Yazarların, poster tartışması için belirtilen gün, saat ve yerde posterlerinin başında hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü Bildiri Sunum Kuralları

 • Sözlü sunumlar İngilizce ve/veya Türkçe olarak yapılacaktır.
 • Sözlü bildiri sunum süresi 15 dakikadır.
Önemli Tarihler
10 Ocak 2020

Bilimsel program ilan tarihi

21 Şubat 2020

Bildiri gönderiminin kapanış tarihi

28 Şubat 2020

28 Şubat 2020

JNBS

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi