Kurslar


KURS 1

FONKSİYONEL MANYETİK REZONANS KURSU

Doç.Dr. Barış Metin

fMRI’ya Giriş Çalıştayı

fMR bilişsel nörobilimde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Yöntemin Temeli Blood Oxygen Level Dependent (BOLD) sinyalinin saptanması ve bu sinyale matematiksel modellerin oturtularak çeşitli faktörlerin etkisini istatiksel olarak saptamaya dayanır.

İçerik

  1. fMR Tarihçesi
  2. Hemodinamik Yanıtın Prensipleri
  3. Temel fMR paradigmaları ve çalışma dizaynı
  4. Preprocessing basamakları
  5. Genel lineer modelin temelleri
  6. Örnek parmak hareketi verisinin analizi

KURS 2

KANTİTATİF EEG KURSU

Dr. Öğr. Üyesi Celal Şalçini

Elektroensefalogram (EEG) beyinde kafatası üzerine elektrot konulan bölgede karşılığı bulunan nöronların postsinaptik potansiyellerin toplamını ölçümleyen ve günümüze değin yapılmış nörogörüntüleme çalışmalarında en sık kullanılan girişimsel olmayan bir görüntüleme teknolojisidir. Kantitatif EEG ise kayit edilen sinyallerin çeşitli filtre ve analizlerden geçmesi sonucu sayısallaştırılmış hale gelmiş haline verilen bir genel tanımdır. Günümüzde analiz yöntemlerinde yaşanan gelişmeler sonucunda nörobilim, psikiyatri ve nöroloji alanında da EEG araştırmalarının sayısında logaritmik bir artış bulunmaktadır. Gelecek qEEG teknolojilerinin klinik rutinde de kullanılacağına yönelik bilim camiasındaki görüş gün geçtikçe artmaktadır. Bu kursun amacı, EEG teknolojilerine ve analiz yöntemlerine genel bir bakış ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen araştırmacı ve klinisyenlere başlangıç düzeyinde bilgiler sunmaktır.

Kurs sonunda katılımcılarla, katılım sertifikası verilecektir.

Önemli Tarihler
10 Ocak 2020

Bilimsel program ilan tarihi

21 Şubat 2020

Bildiri gönderiminin kapanış tarihi

28 Şubat 2020

28 Şubat 2020

JNBS

Üsküdar Üniversitesi Yazılım ve Planlama Birimi